گردونه ی dkhodro
dkhodro (تبلیغ)

مجتمع فني دنياي خودرو

به نام خدا آموزشگاه فنی دنیای خودرو با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور اعتبار ما سابقه آموزشی ماست دریس از سال 76 تاسیس آموزشگاه 83 برگزاری دوره های: برگزاری دوره اتومکانیک درجه دو برگزاری دوره اتومکانیک درجه یک امل تعمیرات موتور و گیربکس تندر 90 - پژو-پراید بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

مجتمع فني دنياي خودرو

به نام خدا آموزشگاه فنی دنیای خودرو با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور اعتبار ما سابقه آموزشی ماست دریس از سال 76 تاسیس آموزشگاه 83 برگزاری دوره های: برگزاری دوره اتومکانیک درجه دو برگزاری دوره اتومکانیک درجه یک امل تعمیرات موتور و گیربکس تندر 90 - پژو-پراید بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

مجتمع فني دنياي خودرو

به نام خدا آموزشگاه فنی دنیای خودرو با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور اعتبار ما سابقه آموزشی ماست دریس از سال 76 تاسیس آموزشگاه 83 برگزاری دوره های: برگزاری دوره اتومکانیک درجه دو برگزاری دوره اتومکانیک درجه یک امل تعمیرات موتور و گیربکس تندر 90 - پژو-پراید بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

مجتمع فني دنياي خودرو

به نام خدا آموزشگاه فنی دنیای خودرو با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور اعتبار ما سابقه آموزشی ماست دریس از سال 76 تاسیس آموزشگاه 83 برگزاری دوره های: برگزاری دوره اتومکانیک درجه دو برگزاری دوره اتومکانیک درجه یک امل تعمیرات موتور و گیربکس تندر 90 - پژو-پراید بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

مجتمع فني دنياي خودرو

به نام خدا آموزشگاه فنی دنیای خودرو با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور اعتبار ما سابقه آموزشی ماست دریس از سال 76 تاسیس آموزشگاه 83 برگزاری دوره های: برگزاری دوره اتومکانیک درجه دو برگزاری دوره اتومکانیک درجه یک امل تعمیرات موتور و گیربکس تندر 90 - پژو-پراید بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

مجتمع فني دنياي خودرو

به نام خدا آموزشگاه فنی دنیای خودرو با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور اعتبار ما سابقه آموزشی ماست دریس از سال 76 تاسیس آموزشگاه 83 برگزاری دوره های: برگزاری دوره اتومکانیک درجه دو برگزاری دوره اتومکانیک درجه یک امل تعمیرات موتور و گیربکس تندر 90 - پژو-پراید بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

مجتمع فني دنياي خودرو

به نام خدا آموزشگاه فنی دنیای خودرو با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور اعتبار ما سابقه آموزشی ماست دریس از سال 76 تاسیس آموزشگاه 83 برگزاری دوره های: برگزاری دوره اتومکانیک درجه دو برگزاری دوره اتومکانیک درجه یک امل تعمیرات موتور و گیربکس تندر 90 - پژو-پراید بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

تعمير ECU

تعميرات انواع ECU ولوازم الكترونيكي خودرو بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

فروش تجهيزات كارگاهي

فروش تجهيزات كارگاهي مشاوره وكلاسهاي آموزشي شامل انواع دستگاههاي مورد نياز تعميرگاهها : دستگاههاي تعمير ات قطعات الكترونيكي ecu پشت آمپر bsi com2000 ,.... فروش انواع ecu دستگاههاي مكانيكي انواع جك بالابر شارژ كولر و... بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

فروش تجهيزات كارگاهي

فروش تجهيزات كارگاهي مشاوره وكلاسهاي آموزشي شامل انواع دستگاههاي مورد نياز تعميرگاهها : دستگاههاي تعمير ات قطعات الكترونيكي ecu پشت آمپر bsi com2000 ,.... فروش انواع ecu دستگاههاي مكانيكي انواع جك بالابر شارژ كولر و... بیشتر ..
dkhodro (تبلیغ)

مجتمع فني دنياي خودرو

به نام خدا آموزشگاه فنی دنیای خودرو با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کل کشور اعتبار ما سابقه آموزشی ماست دریس از سال 76 تاسیس آموزشگاه 83 برگزاری دوره های: برگزاری دوره اتومکانیک درجه دو برگزاری دوره اتومکانیک درجه یک امل تعمیرات موتور و گیربکس تندر 90 - پژو-پراید بیشتر ..

 |